A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

You're my heart you're my soul

Sáng tác: Modern Talking - năm: 1984 | Nhạc Quốc tế | Điệu: Disco | kynguyen65 | 15140

b [Am] #
x2

1. [Am] Deep in my heart there's a fire burning [G] hard
[Am] Deep in my heart there's desire for a [G] start
I'm [Dm] dying in emotion. It's my word in fanta – [Am] sy
I'm [F] living in my [Dm] living in my [G] dreams

ĐK: You're my [Am] heart you're my [Dm] soul
I'm keep it [G] shining every where I [Am] go
You're my heart you're my [Dm] soul
I'll be [G] holding you forever
[G] Staying with you together

You're my [Am] heart you're my [Dm] soul
Yeah I [G] feel that our love will [Am] grow
You're my heart you're my [Dm] soul
That's the [G] only thing I really [Am] know

2. [Am] Let's look for a star and believe my burning [G] heart
[Am] Feeling all right come and open up your [G] heart
I [Dm] keep the candle burning let your body melt in [Am] mine
I'm [F] living in my [Dm] living in my [G] dream


Bình luận 3

phu ong 1 năm trước

Hi Kynguyen! Mot lan nua xin vui long xem lai hop am chu bai: You're my heart you're my soul, khi tang va giam tone hinh nhu khong dung' . Cam On nhieu.

kynguyen65 Quản trị viên 1 năm trước

Chỉnh lại hơp âm chủ. Cám ơn phu ong

Quang sơn 1 năm trước

Cho mình xin cái sheet nhac đi các bạn

Nhập bình luận