Sheet nhạc bài Anh hỡi anh cứ về


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Anh hỡi anh cứ về

1. Anh hỡi anh cứ [C] về về đây nghe tiếng cố hương Tiếng thiết [F] tha của người [G] thương [F][G] Anh hỡi anh cứ [C] về cứ về...

Nghe bài hát

Thanh Tuyền (trước 75) C#

Băng Châu (trước 75) C

Hương Lan B

Giao Linh Bb

Phượng Mai A