Sheet nhạc bài Ba tháng quân trường


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Ba tháng quân trường

Tuổi thư [Dm] sinh gối mộng đăng [Bb] trình Vui buớc quân [F] hành dọc ngang đời [Dm] lính Ba [Bb] tháng quân trường mồ hôi [Dm] đổ Ngày đầu...

Nghe bài hát

Trường Vũ Dm

Mạnh Quỳnh Dm

Trường Hải Dm

Duy Vũ Em

Trúc Ly (trước 75) Bbm