Sheet nhạc bài Cái trâm em cài


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Cái trâm em cài

1. Cái trâm em [Am] cài là do tình nhân em biếu đó Chốn xa muôn trùng người yêu của em gởi về Cái trâm em [G] cài là muôn...

Nghe bài hát

Cardin & Thùy Hương Am

Thiên Kim & Phương Vy & Linda Trang Đài Gm

Tuấn Vũ Cm

Mai Lệ Huyền F#m

Sơn Tuyền F#m

Julie Mai Em

Carol Kim (trước 75) Fm