Sheet nhạc bài Chân quê


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Chân quê

Hôm [Am] qua em đi tỉnh [C] về [Dm] Đợi em ở [Em] mãi con đê đầu [Am] làng Khăn [C] nhung quần lĩnh rộn [G] ràng [Em] Áo cài...

Nghe bài hát

Quang Lê Bbm

Quang Linh Cm

Hương Lan Em

Thanh Tuyền Gm