Sheet nhạc bài Cô hàng cà phê


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Cô hàng cà phê

Ở chợ [Dm] Dầu có hàng cà phê Có một cô [Bb] nàng be [F] bé xinh [Dm] xinh Cô hay cười hồn [Bb] xuân phơi [F] phới Cứ xem...

Nghe bài hát

Vũ Khanh Em

Elvis Phương Fm

Ngọc Bảo Em

Thái Châu & Ái Vân Dm

Tuấn Vũ Em

Cao Minh Em

Huy Khanh Dm

Sĩ Phú (trước 75) Em