Sheet nhạc bài Còn có bao ngày


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Còn có bao ngày

Đêm ta [F] nằm bóng [C] tối che [F] ngang Đêm ta [C] nằm nghe tiếng trăm [F] năm [C] Gọi thì [Bb] thầm, [F] gọi thì [Dm] thầm, [Gm]...

Nghe bài hát

Trịnh Vĩnh Trinh & Quang Minh F

Khánh Ly C

Hiền Thục F

Tấn Sơn G

Khánh Ly (trước 75) B