Sheet nhạc bài Đừng hỏi tại sao


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Đừng hỏi tại sao

1. Nếu có những [D] lần chiều lan dần nắng rớt cuối [Em] sông Thâu đêm thức [G] trắng, lạnh vầng trăng [A] xưa lồng vào sầu [D] đau Nếu...

Nghe bài hát

Thanh Tuyền D

Thái Châu F#

Nhật Trường (trước 75) D

Tuấn Vũ Eb

Trần Thiện Anh Chương D