Sheet nhạc bài Em đến thăm anh đêm 30


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Em đến thăm anh đêm 30

Em đến thăm anh đêm ba [Em] mươi Còn đêm nào vui bằng đêm ba [C] mươi Anh [Em7] nói với người phu quét [Am] đường Xin chiếc lá [B7]...

Nghe bài hát

Thái Châu Em

Khánh Hà C#m

Quang Dũng & Lệ Quyên Dm

Nguyên Khang Fm

Bằng Kiều Am

Vũ Khanh Dm

Khánh Ly Am

Don Hồ Ebm

Anh Khoa Em

Chế Linh Ebm

Xuân Phú Em

Anh Khoa (trước 75) Em

Vũ Thành An (trước 75) Fm