Sheet nhạc bài Em hiền như Ma Soeur


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Em hiền như Ma Soeur

Đưa em về dưới [Gm] mưa nói [Bb] năng chi cũng [Dm] thừa Như [Cm] mưa đời phất phơ chắc [F] ta gần nhau [Gm] chưa Tay ta từng ngón...

Nghe bài hát

Duy Quang Gm

Elvis Phương Gm

Quốc Khanh F#m

Sĩ Phú F#m

Duy Quang (trước 75) Gm

Băng Châu Dm