Sheet nhạc bài Hang Belem


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Hang Belem

Đêm [C] đông lạnh [Em7] lẽo chúa sinh ra [Am] đời Chúa [G] sinh [F] ra [Em] đời nằm trong hang [G] đá nơi máng [C] lừa. Trong [C] hang...

Nghe bài hát

Mỹ Huyền C

Hoàng Oanh B

Đình Bảo & Thu Phương & Quỳnh Vi F

Don Hồ F#

Hoài Nam F

Lệ Thu (trước 75) D

Hà Thanh & Hoàng Oanh (trước 75) F