Sheet nhạc bài Hoa cau vườn trầu


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Hoa cau vườn trầu

Nhà [Am] anh có một vườn [C] cau Nhà [Dm] em có một vườn [Am] trầu Chiều chiều nhìn sang bên [Am] ấy Hoa cau bên [G] này rụng [Em]...

Nghe bài hát

Quốc Đại Bm

Thu Hiền & Trung Đức Gm

Thu Hiền Em

Quang Linh Bbm

Hương Lan & Nguyễn Hưng Abm

Tường Nguyên & Hoàng Lan Abm

Ngô Quốc Linh Am