Sheet nhạc bài Sóng về đâu


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Sóng về đâu

Biển [Am] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi Đừng [E7] xô tôi ngã dưới [Am] chân người Biển [F] sóng biển sóng đừng [E7] xô nhau Ta [Dm] xô...

Nghe bài hát

Thu Phương Dm

Phương Anh Dbm

NgọcTân Abm

Trịnh Vĩnh Trinh Dm

Khánh Hà Em

Mỹ Lệ Dm

Cẩm Vân Dbm

Vũ Khanh Fm

Ngọc Huệ Dbm