Sheet nhạc bài Thị trấn về đêm


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Thị trấn về đêm

[Dm] Nghiêng bóng dài đèn soi bước [F] chân Dìu em qua thị trấn theo những ngày đánh [Dm] trận Đưa nhau về [F] đây [Bb] chân quen đá [F]...

Nghe bài hát

Chế Linh Dm

Trường Vũ Dm

Mạnh Quỳnh Cm

Dũng Trần Dm

Chế Linh (trước 75) Dm

Đăng Vũ Dm

Chế Linh & Phương Lam Dm