Sheet nhạc bài Thương ai nhớ ai


Xem hợp âm Tải sheet về máy
Hợp âm ca khúc
Thương ai nhớ ai

[C] Khăn thương nhớ [G] ai, khăn [C] rơi rơi xuống [G] đất? [F] Khăn thương nhớ [C] ai, khăn [G] nhặt nhặt để [C] vai? Khăn thương nhớ [G]...

Nghe bài hát

Hương Lan C

Khánh Linh D

Ý Lan B

Thái Thanh D

Thanh Thúy (trước 75) Bb

Như Mai Bb