Sheet nhạc bài Thương về xứ Thượng


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Thương về xứ Thượng

Từ khi xa rừng [Em] núi cũ Chiều sương rơi lạnh [Am] hơi thu Sao thấy lòng thương [G] nhớ Khi bóng chiều vươn [C] khói Trên lưng [B7] đồi...

Nghe bài hát

Vũ Khanh Ebm

Băng Châu (trước 75) Cm

Thanh Tuyền (trước 75) C#m

Thiên Trang Am

Trúc Mai (trước 75) Abm