Sheet nhạc bài Tiếng chày trên Sóc Bom Bo


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Tiếng chày trên Sóc Bom Bo

1. Lửa bập [Em] bùng [G] tiếng chày [Em] khua cắc [D] cum cụp [Em] cum Cum cụp cum cum cụp cum, cắc [D] cum cum cụp [Em] cum… Đuốc...

Nghe bài hát

Tốp Ca Em

Thanh Thúy Em

Hợp ca QK7 Em

Đào Phi Dương Em

Việt Hoàn Em

Thanh Hằng & tốp nữ Ebm

HKT Gm