Sheet nhạc bài Tìm một ánh sao


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Tìm một ánh sao

1. Mây [F] cuốn mịt mù che khuất ánh sao Lạnh lùng sương xuống đã [Dm] lâu Hồn đêm nay mơ về [Gm] đâu? [C7] Nhiều [Gm] khi nhìn [Dm]...

Nghe bài hát

Thanh Thúy (trước 75) F#

Mai Hương Bb

Quỳnh Giao Bb