Sheet nhạc bài Tôi vẫn nhớ


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Tôi vẫn nhớ

Bao năm [Em] qua dù xa anh nhưng tôi vẫn [B7] nhớ Nhớ con [Em] đường nắng u buồn Dìu nhau [Am] đi tìm râm bóng [B7] mát Lòng bâng...

Nghe bài hát

Elvis Phương & Sơn Ca (trước 75) Gm

Trường Vũ & Giao Linh Em

Quang Lê & Quỳnh Dung Em

Quang Dũng Gm

Tuấn Vũ & Sơn Tuyền Em

Thanh Tuyền Em

Hương Lan & Thái Châu Em

Nhật Trường Em

Hương Lan & Elvis Phương Fm

Duy Quang & Băng Châu Fm

Như Mai Dm

Băng Tâm & Đặng Thế Luân Ebm