Những sáng tác của nhạc sĩ Jacques Berthier

Có 5 bài hát của nhạc sĩ Jacques Berthier

Bless the Lord   Sáng tác: Jacques Berthier
Verse 1 [Dm] Bless the [G] Lord, my [Dm] soul And [A#] bless God's [C] holy [F] name [A] [Dm] Bless the [G] Lord, my [Dm] soul Who [A#] leads me [C] into [Dm] life Verse 2 [Dm] Bless the…
Ca sĩ thể hiện: Taizé Nhạc Thánh ca
Hãy biết đợi chúa (Wait for the Lord)   Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Đamg cập nhật
♫ [Em] Wait for the [C] Lord, whose [F#dim] day is [B7] near. [Em] Wait for the [G] Lord: keep [Am] watch, [B7] take [Em] heart! ♫ [Em] Hãy biết đợi [C] Chúa, đây [F#dim] ngày gần [B7] rồi. [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho Nhạc Thánh ca
Ở trong Chúa (El Senyor)   Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Giang Tâm
El Senyor, és la meva forca, el Senyor, el meucant. Ell m'haestat la salvació. En ell confio, i no tinc por, en ell confio i no tinc por. Lời Việt: [Dm] Ở [C] trong [F] Chúa con mãi luôn ca…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Trong đêm đen (Taizé) (De Noche)   Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Giang Tâm
Lời Việt: Trong [Dm] đêm, trong đêm đen con [Bb/D] dấn bước, bước [C6] đi kiếm lẽ [Gm/Bb] sống cho [Asus4] cuộc [A] đời. [Dm] Chỉ Ngài, lạy [C] Chúa Ngài dẫn [F] lối [A] đi. Con đi trong [Bb]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Xin ban cho con thần khí Chúa (Spiritus Jesu Christi)   Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Lm. Nguyễn Duy
Lời Việt: [Bb] Xin ban cho con Thần [A] Khí [Dm] Chúa, [Dm] xin ban cho con thêm [C] đức [F] ái. Ôi [Bb] Chúa [F] Giê-[C] su [Bb6] Ki-[A] tô, [F] cho [Bb] trí [F] tâm [C] con[Dm] [A]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Tác giả Jacques Berthier

Chưa có thông tin về tác giả này.