Ở trong Chúa (El Senyor)

Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Giang Tâm | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 426

b [F] #
x2

El Senyor, és la meva forca, el Senyor, el meucant.
Ell m'haestat la salvació. En ell confio, i no tinc por,
en ell confio i no tinc por.

Lời Việt:
[Dm] Ở [C] trong [F] Chúa con mãi luôn ca [Bb] tụng [C] Ngài,
[Dm] ở [C] trong [F] Chúa con [F/A] sẽ mừng [C] vui.
Nhìn về [Bb] Ngài hãy [A] an lòng vững [Dm] chí,
này [C] đây Thiên [F] Chúa Ngài vẫn [Gm/Bb] mãi ở [C] gần,
hãy [Am] cất cao [Dm] lời, lời tụng [Bb] ca [C] tạ [F] ơn.

Lời gốc:
[Dm] El [C] Se-[F] nyor, és la meva [Bb] for-[C] ca,
[Dm] el [C] Se-[F] nyor, el [F/A] me-u-cant.
Ell m'hae-[Bb] stat la [A] sal-va-ci-[Dm] ó.
En [C] ell con-[F] fi-o, i [Bb] no tinc [C] por,
en [Am] ell con-[Dm] fi-o i [Bb] no [C] tinc [F] por.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Tình yêu Thiên [Dm] Chúa cao [D7] vời tựa như biển [Gm] khơi Tình yêu Thiên [C] Chúa bao... 1060
1. Chúa đã [Dm] khóc khi thế [C] nhân hoang mang trong [F cơn dịch [Dm] bệnh Và chúa đã... 1213
1. Trời đã [F] tối đêm [Dm] về gió lay [Gm] nhẹ trăng với [C] sao, mình con [D#] đây... 1182
Lòng yêu [D] Chúa biết [A] bao, yêu [G] Chúa biết [D] bao Mọi [Bm] điều trong tâm con, nguyện... 1100
Intro: [Am][Bdim]-[E7][Am]-[Dm][G]-[C][E7] [Am][Bdim]-[E7][Am]-[Am][F]-[E7][Am] ĐK: Từ ngàn [Am] xưa Cha đã yêu [Dm] con, cha gọi [G] con giữa muôn [C]... 1968
Bài hát cùng tác giả
Lời Việt: [Bb] Xin ban cho con Thần [A] Khí [Dm] Chúa, [Dm] xin ban cho con thêm [C] đức... 549
Verse 1 [Dm] Bless the [G] Lord, my [Dm] soul And [A#] bless God's [C] holy [F] name [A] [Dm]... 447
El Senyor, és la meva forca, el Senyor, el meucant. Ell m'haestat la salvació. En ell confio, i no tinc... 426
Lời Việt: Trong [Dm] đêm, trong đêm đen con [Bb/D] dấn bước, bước [C6] đi kiếm lẽ [Gm/Bb] sống cho... 396
♫ [Em] Wait for the [C] Lord, whose [F#dim] day is [B7] near. [Em] Wait for the [G] Lord: keep... 375

Nhập bình luận