Trong đêm đen (Taizé)

Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Giang Tâm | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 396

b [Dm] #
x2

Lời Việt:
Trong [Dm] đêm, trong đêm đen con [Bb/D] dấn bước,
bước [C6] đi kiếm lẽ [Gm/Bb] sống cho [Asus4] cuộc [A] đời.
[Dm] Chỉ Ngài, lạy [C] Chúa Ngài dẫn [F] lối [A] đi.
Con đi trong [Bb] nỗi khát khao [A] khôn nguôi.

Lời gốc:
De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra.

De [Dm] no-che i-re-mos, de [Bb/D] no-che que [C6] pa-ra
en-con-[Gm/Bb] trar la [Asus4] fuen-[A] te,
[Dm] só-lo la [C] sed nos a-[F] lum-[A] bra, só-lo la [Bb] sed nos a-[A] lum-bra.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Tình yêu Thiên [Dm] Chúa cao [D7] vời tựa như biển [Gm] khơi Tình yêu Thiên [C] Chúa bao... 1060
1. Chúa đã [Dm] khóc khi thế [C] nhân hoang mang trong [F cơn dịch [Dm] bệnh Và chúa đã... 1213
1. Trời đã [F] tối đêm [Dm] về gió lay [Gm] nhẹ trăng với [C] sao, mình con [D#] đây... 1182
Lòng yêu [D] Chúa biết [A] bao, yêu [G] Chúa biết [D] bao Mọi [Bm] điều trong tâm con, nguyện... 1100
Intro: [Am][Bdim]-[E7][Am]-[Dm][G]-[C][E7] [Am][Bdim]-[E7][Am]-[Am][F]-[E7][Am] ĐK: Từ ngàn [Am] xưa Cha đã yêu [Dm] con, cha gọi [G] con giữa muôn [C]... 1968
Bài hát cùng tác giả
Lời Việt: [Bb] Xin ban cho con Thần [A] Khí [Dm] Chúa, [Dm] xin ban cho con thêm [C] đức... 549
Verse 1 [Dm] Bless the [G] Lord, my [Dm] soul And [A#] bless God's [C] holy [F] name [A] [Dm]... 447
El Senyor, és la meva forca, el Senyor, el meucant. Ell m'haestat la salvació. En ell confio, i no tinc... 425
Lời Việt: Trong [Dm] đêm, trong đêm đen con [Bb/D] dấn bước, bước [C6] đi kiếm lẽ [Gm/Bb] sống cho... 396
♫ [Em] Wait for the [C] Lord, whose [F#dim] day is [B7] near. [Em] Wait for the [G] Lord: keep... 375

Nhập bình luận