Trong đêm đen (Taizé)

Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Giang Tâm | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 1504

b [Dm] #
x2

Lời Việt:
Trong [Dm] đêm, trong đêm đen con [Bb/D] dấn bước,
bước [C6] đi kiếm lẽ [Gm/Bb] sống cho [Asus4] cuộc [A] đời.
[Dm] Chỉ Ngài, lạy [C] Chúa Ngài dẫn [F] lối [A] đi.
Con đi trong [Bb] nỗi khát khao [A] khôn nguôi.

Lời gốc:
De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra.

De [Dm] no-che i-re-mos, de [Bb/D] no-che que [C6] pa-ra
en-con-[Gm/Bb] trar la [Asus4] fuen-[A] te,
[Dm] só-lo la [C] sed nos a-[F] lum-[A] bra, só-lo la [Bb] sed nos a-[A] lum-bra.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Lời Việt: [C] Xin Ngài ở [F/C] với [Dm/C] con, [Dm7/C] lạy Đấng [Am/C] chí [Gm/C] tôn[Dm/C] [C] Giê-su. Lời... 1530
Lời Việt: [Bb] Xin ban cho con Thần [A] Khí [Dm] Chúa, [Dm] xin ban cho con thêm [C] đức... 2245
Lời Việt: Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,... 2306
Đời [C] con là [Dm7] ca khúc tạ [G] ơn [D] dâng [F] Ngài Đời [G] con là [F] nhân... 2147
1. [Am] Mưa chiều buồn trôi trong nỗi cô [Dm] đơn ngập hồn con [G] Đau lòng quặn đau với... 1804
Bài hát cùng tác giả
Lời Việt: [Bb] Xin ban cho con Thần [A] Khí [Dm] Chúa, [Dm] xin ban cho con thêm [C] đức... 2245
El Senyor, és la meva forca, el Senyor, el meucant. Ell m'haestat la salvació. En ell confio, i no tinc... 2011
Verse 1 [Dm] Bless the [G] Lord, my [Dm] soul And [A#] bless God's [C] holy [F] name [A] [Dm]... 1586
Lời Việt: Trong [Dm] đêm, trong đêm đen con [Bb/D] dấn bước, bước [C6] đi kiếm lẽ [Gm/Bb] sống cho... 1504
♫ [Em] Wait for the [C] Lord, whose [F#dim] day is [B7] near. [Em] Wait for the [G] Lord: keep... 1052

Nhập bình luận