Về nơi đây

Sáng tác: Taizé - Lời Việt: nhóm Taizé Mac-ty-nho | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 1471

b [D] #
x2

Lời Việt:
Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,
[Em] về [C] nơi đây thờ [Em] kính [Am] Chúa ta.
[D] Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,
về [Em7] nơi đây, [D/F#] ta kính [G] thờ [A] Chúa.

Lời gốc:
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.

Ve-[A] ni-te, [G] e-xul-te-mus [G] Do-mi-[Bm] no,
[C] ve-ni-te, a-[Em] do-[Am] re-[D] mus.
Ve-[A] ni-te, [G] e-xul-te-mus [G] Do-mi-[Bm] no,
[Em7] ve-ni-te, [D/F#] a-[G] do-[A] re-mus.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Đời [C] con là [Dm7] ca khúc tạ [G] ơn [D] dâng [F] Ngài Đời [G] con là [F] nhân... 1228
1. [Am] Mưa chiều buồn trôi trong nỗi cô [Dm] đơn ngập hồn con [G] Đau lòng quặn đau với... 1063
1. [Am] Xin cho [Dm] lòng chúng [E7] con luôn mở [Am] rộng chờ mong Chúa [C] đến. [Am] Xin... 2448
(Lời ca bay [Dm] cao) Lời ca bay [Bb] cao như hương [Dm] trầm nghi ngút [Am] bay lên [F]... 1325
1. Tình Chúa yêu [Cm] con như thái [Gm/Bb] sơn vời vợi đỉnh [Cm] cao, [Cm7/Bb] tình Chúa yêu [Fm/Ab]... 2580
Bài hát cùng tác giả
Lời Việt: Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,... 1471
Lời Việt: [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của lòng [D] con. [Bm] Đừng để [A] cho để... 1296
Lời Việt: Đức [Ab] Chúa con kính [Fm] thờ, [Fm] Ngài gìn giữ con [Eb] luôn. Đường [Cm] đi của... 967
Lời Việt: [A] Ngài [D] hằng yêu [A] thương ta, [C#m] ta cùng nhau [F#m] sống tình [Bm] yêu Người... 948
Lời Việt: [C] Xin Ngài ở [F/C] với [Dm/C] con, [Dm7/C] lạy Đấng [Am/C] chí [Gm/C] tôn[Dm/C] [C] Giê-su. Lời... 881

Nhập bình luận