Ngài hằng yêu thương ta (Bóg Jest Miłością)

Sáng tác: Taizé | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 1836

b [A] #
x2

Lời Việt:
[A] Ngài [D] hằng yêu [A] thương ta,
[C#m] ta cùng nhau [F#m] sống tình [Bm] yêu Người luôn [E] trao ban.
[A] Chúa [Bm] hằng mến [A] yêu [E] ta,
[F#m] đừng [Bm] hãi [E] sợ điều [A] gì.

Lời gốc:
Bóg jest miłością miejcie odwagę zyc dla miłości.
Bóg jest miłością Nie lękajcie się.

[A/C#] Bóg [D] jest mi-[A] łoś-cią [C#m] miej-cie od-[F#m] wa-gę [Bm/D] zyc [Bm] dla mi-[E] łoś-ci.
[A] Bóg [Bm/D] jest [Bm] mi-[A/C#] łoś-[E] cią [F#m] Nie [Bm/D] lę-[E] kaj-cie [A] się.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Lời Việt: Đức [Ab] Chúa con kính [Fm] thờ, [Fm] Ngài gìn giữ con [Eb] luôn. Đường [Cm] đi của... 1928
Lời Việt: Trong [Dm] đêm, trong đêm đen con [Bb/D] dấn bước, bước [C6] đi kiếm lẽ [Gm/Bb] sống cho... 1591
Lời Việt: [C] Xin Ngài ở [F/C] với [Dm/C] con, [Dm7/C] lạy Đấng [Am/C] chí [Gm/C] tôn[Dm/C] [C] Giê-su. Lời... 1645
Lời Việt: [Bb] Xin ban cho con Thần [A] Khí [Dm] Chúa, [Dm] xin ban cho con thêm [C] đức... 2472
Lời Việt: Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,... 2511
Bài hát cùng tác giả
Lời Việt: [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của lòng [D] con. [Bm] Đừng để [A] cho để... 4830
Lời Việt: Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,... 2511
Lời Việt: Đức [Ab] Chúa con kính [Fm] thờ, [Fm] Ngài gìn giữ con [Eb] luôn. Đường [Cm] đi của... 1928
Lời Việt: [A] Ngài [D] hằng yêu [A] thương ta, [C#m] ta cùng nhau [F#m] sống tình [Bm] yêu Người... 1836
[Dm] Con sẽ hát [A] ca khen lòng [Dm] Chúa từ [C] nhân. [F] Con sẽ [C] hát ca [Dm]... 1768

Nhập bình luận