Ngài hằng yêu thương ta (Bóg Jest Miłością)

Sáng tác: Taizé | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 392

b [A] #
x2

Lời Việt:
[A] Ngài [D] hằng yêu [A] thương ta,
[C#m] ta cùng nhau [F#m] sống tình [Bm] yêu Người luôn [E] trao ban.
[A] Chúa [Bm] hằng mến [A] yêu [E] ta,
[F#m] đừng [Bm] hãi [E] sợ điều [A] gì.

Lời gốc:
Bóg jest miłością miejcie odwagę zyc dla miłości.
Bóg jest miłością Nie lękajcie się.

[A/C#] Bóg [D] jest mi-[A] łoś-cią [C#m] miej-cie od-[F#m] wa-gę [Bm/D] zyc [Bm] dla mi-[E] łoś-ci.
[A] Bóg [Bm/D] jest [Bm] mi-[A/C#] łoś-[E] cią [F#m] Nie [Bm/D] lę-[E] kaj-cie [A] się.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Tình yêu Thiên [Dm] Chúa cao [D7] vời tựa như biển [Gm] khơi Tình yêu Thiên [C] Chúa bao... 1060
1. Chúa đã [Dm] khóc khi thế [C] nhân hoang mang trong [F cơn dịch [Dm] bệnh Và chúa đã... 1213
1. Trời đã [F] tối đêm [Dm] về gió lay [Gm] nhẹ trăng với [C] sao, mình con [D#] đây... 1182
Lòng yêu [D] Chúa biết [A] bao, yêu [G] Chúa biết [D] bao Mọi [Bm] điều trong tâm con, nguyện... 1100
Intro: [Am][Bdim]-[E7][Am]-[Dm][G]-[C][E7] [Am][Bdim]-[E7][Am]-[Am][F]-[E7][Am] ĐK: Từ ngàn [Am] xưa Cha đã yêu [Dm] con, cha gọi [G] con giữa muôn [C]... 1968
Bài hát cùng tác giả
Lời Việt: Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,... 686
Lời Việt: [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của lòng [D] con. [Bm] Đừng để [A] cho để... 588
[Dm] Con sẽ hát [A] ca khen lòng [Dm] Chúa từ [C] nhân. [F] Con sẽ [C] hát ca [Dm]... 442
Lời Việt: [A] Ngài [D] hằng yêu [A] thương ta, [C#m] ta cùng nhau [F#m] sống tình [Bm] yêu Người... 392
♫ Nào cùng [A] ca khen [D] Chúa Đấng [G] Cứu [A] Độ, hãy cất [D] tiếng ngợi [Em] ca... 383

Nhập bình luận