Con sẽ hát ca (Taizé)

Sáng tác: Taizé | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 1609

b [Dm] #
x2

[Dm] Con sẽ hát [A] ca khen lòng [Dm] Chúa từ [C] nhân.
[F] Con sẽ [C] hát ca [Dm] đến [A] muôn [Dm] đời.

-----
Misericordias Domini in aeternum cantabo.

[Dm] Mi-se-ri-[A] cor-di-as [Dm] Do-mi-[C] ni
[F] in ae-[C] ter-num [Dm] can-[A] ta-[Dm] bo.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Cho [G] con một điều răn [Em] mới yêu [Am] thương luật Chúa muôn [D] đời. Cho [G] con... 2510
Lời Việt: [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của lòng [D] con. [Bm] Đừng để [A] cho để... 4006
1. Đền [Am] vàng vang điệu nhạc [G] cung tiến Con [E7] đến tiến dâng tình [Am] yêu Tiến [D]... 3238
ĐK: Hoàng [C] hậu đứng bên [F] hữu Đức [A7] Vua, trang [Dm] điểm vàng ô-[G7] phia diễm [C] lệ.... 1556
Đáp: [F] Có Chúa chăn dắt [Gm] tôi, nên [Bb] tôi không [G] còn thiếu [C] gì. 1. [F] Có... 1749
Bài hát cùng tác giả
Lời Việt: [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của lòng [D] con. [Bm] Đừng để [A] cho để... 4006
Lời Việt: Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời,... 2306
Lời Việt: Đức [Ab] Chúa con kính [Fm] thờ, [Fm] Ngài gìn giữ con [Eb] luôn. Đường [Cm] đi của... 1779
Lời Việt: [A] Ngài [D] hằng yêu [A] thương ta, [C#m] ta cùng nhau [F#m] sống tình [Bm] yêu Người... 1664
[Dm] Con sẽ hát [A] ca khen lòng [Dm] Chúa từ [C] nhân. [F] Con sẽ [C] hát ca [Dm]... 1609

Nhập bình luận