Những sáng tác của nhạc sĩ Taizé

Có 7 bài hát của nhạc sĩ Taizé

Con sẽ hát ca (Taizé) (Misericordias Domini)   Sáng tác: Taizé
[Dm] Con sẽ hát [A] ca khen lòng [Dm] Chúa từ [C] nhân. [F] Con sẽ [C] hát ca [Dm] đến [A] muôn [Dm] đời. ----- Misericordias Domini in aeternum cantabo. [Dm] Mi-se-ri-[A] cor-di-as [Dm] Do-mi-[C] ni [F] in ae-[C]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Đức Chúa con kính thờ (Behüte Mich, Gott)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: Giang Tâm
Lời Việt: Đức [Ab] Chúa con kính [Fm] thờ, [Fm] Ngài gìn giữ con [Eb] luôn. Đường [Cm] đi của đời [Bbm] con, xin [C#] dẫn con, trên [Eb] bước đường [Fm] đời với [C#] Chúa suối ơn [Eb] hoan…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Giêsu Kitô (Taizé) (Jésus le Christ)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: Lm. Nguyễn Duy
Lời Việt: [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của lòng [D] con. [Bm] Đừng để [A] cho để cho [D] bóng tối [G] nói với [F#] con. [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của tâm [D]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Nào cùng ca khen Chúa (Wysławiajcie Pana)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: Hân Lê
♫ Nào cùng [A] ca khen [D] Chúa Đấng [G] Cứu [A] Độ, hãy cất [D] tiếng ngợi [Em] ca khen [D] danh [A] Ngài. [G] Tình Chúa [D] vững bền [Em] mãi ngàn [A] năm, Al-le-[D] lu-[Em]cia, Al-le-[D] lu-[A]…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Cầu Nguyện Mactynho Nhạc Thánh ca
Ngài hằng yêu thương ta (Bóg Jest Miłością)   Sáng tác: Taizé
Lời Việt: [A] Ngài [D] hằng yêu [A] thương ta, [C#m] ta cùng nhau [F#m] sống tình [Bm] yêu Người luôn [E] trao ban. [A] Chúa [Bm] hằng mến [A] yêu [E] ta, [F#m] đừng [Bm] hãi [E] sợ điều…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Về nơi đây (Venite, Exultemus Domino)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: nhóm Taizé Mac-ty-nho
Lời Việt: Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời, [Em] về [C] nơi đây thờ [Em] kính [Am] Chúa ta. [D] Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Xin Ngài ở với con (Taizé) (Mane Nobiscum)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: Đang cập nhật
Lời Việt: [C] Xin Ngài ở [F/C] với [Dm/C] con, [Dm7/C] lạy Đấng [Am/C] chí [Gm/C] tôn[Dm/C] [C] Giê-su. Lời gốc: Mane nobiscum, Domine Jesu Chiste. [C] Ma-ne no-[F/C] bis-[Dm/C] cum, [Dm7/C] Do-mi-[Am/C] ne [Gm/C] Je-[Dm/C] su [C] Chi-ste.
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Tác giả Taizé

Chưa có thông tin về tác giả này.