Những sáng tác của nhạc sĩ nhóm Taizé Mac-ty-nho

Có 1 bài hát của nhạc sĩ nhóm Taizé Mac-ty-nho

Về nơi đây (Venite, Exultemus Domino)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: nhóm Taizé Mac-ty-nho
Lời Việt: Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời, [Em] về [C] nơi đây thờ [Em] kính [Am] Chúa ta. [D] Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Tác giả nhóm Taizé Mac-ty-nho

Chưa có thông tin về tác giả này.