Những sáng tác của nhạc sĩ Lowell Mason

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Lowell Mason

Lo làm việc mau, đêm đến kìa (Work, for the night is coming)   Sáng tác: Lowell Mason & Anna L. Coghill  
1. [E] Lo làm việc mau, đêm [A] đến [E] kia, làm việc hồi [B7] vừng đông [E] ửng [E] Lo làm việc khi sương [A] lấp [E/G#m] lanh, [C#m] Hồi hoa [B7] nở tưng [E] bừng [B] Chuyên tâm…
Ca sĩ thể hiện: Ánh Dương & Linh Năng Nhạc Thánh ca
Tác giả Lowell Mason

Chưa có thông tin về tác giả này.