Những sáng tác của nhạc sĩ Lowell Mason

Có 4 bài hát của nhạc sĩ Lowell Mason

Đưa con về Trời (Nearer, my God, to thee)   Sáng tác: Lowell Mason & Sarah Flower Adams - Lời Việt: Lại Quốc Hùng  
1. [G] Chúa [D7] ơi, [Em] đưa [C] con về trời [G] gần bên Chúa [D] luôn [G] Xác [D7] con [Em] thôi [C] nay bụi trần, [G] hồn con [D7] được sống [G] luôn Ôi [C] Chúa khoan [G]…
Ca sĩ thể hiện: Ca Đoàn Tổng Hợp Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Búp Lê & Thanh Thùy & Vivian Đinh & Quí Nhơn & Lưu Tử Nhuận, Ca Đoàn Ngàn Thông Nhạc Thánh ca
Gần bên Chúa hơn (Nearer, my God, to thee)   Sáng tác: Lowell Mason & Sarah Flower Adams - Lời Việt: Giang Tâm  
1. [G] Chúa [D7] ơi, [Em] cho [C] con ở gần, [G] gần bên Chúa [D] hơn. [G] Dẫu [D7] vai [Em] đang [C] mang thập hình, [G] thật nhọc [D7] nhằn tấm [G] thân. Con [C] vẫn không [G]…
Ca sĩ thể hiện: Ca đoàn Việt Linh Nhạc Thánh ca
Lo làm việc mau, đêm đến kìa (Work, for the night is coming)   Sáng tác: Lowell Mason & Anna L. Coghill - Lời Việt: Thánh ca Tin Lành Việt Nam  
1. [E] Lo làm việc mau, đêm [A] đến [E] kia, làm việc hồi [B7] vừng đông [E] ửng [E] Lo làm việc khi sương [A] lấp [E/G#m] lanh, [C#m] hồi hoa [B7] nở tưng [E] bừng [B] Chuyên tâm…
Ca sĩ thể hiện: Ánh Dương & Linh Năng Nhạc Thánh ca
Tin cậy mến (Nearer, my God, to thee)   Sáng tác: Lowell Mason & Sarah Flower Adams  
1. [G] Chúa [D7] sinh [Em] nên [C] muôn vạn loài, [G] lòng con kính [D] tin [G] Mắt [D7] con [Em] chưa [C] xem được Ngài, [G] lòng con [D7] hằng vững [G] tin Ôi [C] Chúa sinh [G]…
Ca sĩ thể hiện: Ca đoàn Tâm Biên Nhạc Thánh ca
Tác giả Lowell Mason

Chưa có thông tin về tác giả này.