Gần bên Chúa hơn

Sáng tác: Lowell Mason & Sarah Flower Adams - Lời Việt: Giang Tâm | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | airboy089 | 622

b [G] #
x2

1. [G] Chúa [D7] ơi, [Em] cho [C] con ở gần, [G] gần bên Chúa [D] hơn.
[G] Dẫu [D7] vai [Em] đang [C] mang thập hình, [G] thật nhọc [D7] nhằn tấm [G] thân.
Con [C] vẫn không [G] ngơi lời ca: Xin [C] Chúa [G] cho [D] con [G] ở [D] gần.
[G] Chúa [D7] ơi, [Em] cho [C] con ở gần, [G] gần ở [D7] bên Chúa [G] hơn.

2. [G] Lúc [D7] ánh [Em] dương [C] xa dần tàn, [G] màn đêm bủa [D] giăng.
[G] Kiếp [D7] lang [Em] thang [C] nơi dọc đàng [G] hòn đá [D7] kia nghỉ [G] thân.
Trong [C] giấc mơ [G] say vọng ngân: Xin [C] Chúa [G] cho [D] con [G] ở [D] gần.
[G] Chúa [D7] ơi, [Em] cho [C] con ở gần, [G] gần ở [D7] bên Chúa [G] hơn.

3. [G] Lối [D7] thiêng [Em] đưa [C] con về trời, [G] diệu kỳ biết [D] bao.
[G] Dẫn [D7] con [Em] bao [C] thiên thần Ngài [G] hằng dắt [D7] dìu lối [G] theo.
Chúa [C] xót thương [G] ban hồng ân, xin [C] Chúa [G] cho [D] con [G] ở [D] gần.
[G] Chúa [D7] ơi, [Em] cho [C] con ở gần, [G] gần ở [D7] bên Chúa [G] hơn.

4. [G] Dứt [D7] cơn [Em] mơ [C] con cảm tạ, [G] miệng vang tiếng [D] ca.
[G] Sướng [D7] vui [Em] xây [C] nên bàn thờ [G] niềm hoan [D7] lạc vô [G] bờ.
Khi [C] phải ngay [G] bên thù quân, xin [C] Chúa [G] cho [D] con [G] ở [D] gần.
[G] Chúa [D7] ơi, [Em] cho [C] con ở gần, [G] gần ở [D7] bên Chúa [G] hơn.

5. [G] Lúc [D7] con [Em] hân [C] hoan về trời [G] lượn bay thảnh [D] thơi.
[G] Lướt [D7] qua [Em] đau [C] thương đời này [G] về quê [D7] trời muôn [G] đời.
Con [C] sẽ không [G] ngơi lời ca: Xin [C] Chúa [G] cho [D] con [G] ở [D] gần.
[G] Chúa [D7] ơi, [Em] cho [C] con ở gần, [G] gần ở [D7] bên Chúa [G] hơn.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
ĐK: Gặp [F] gỡ Đức Kitô biến [Dm] đổi cuộc đời [Bb] mình. Gặp [Gm] gỡ Đức Ki- [C] tô... 1360
1. Chỉ [Am] có duy một mình [G] Chúa là [F] phúc vinh không tàn [C] úa. Ngài [Dm] là... 5059
ÐK: Tiệc hạnh [G] phúc Nước [C] Trời cao [A7] sang ôi nhiệm [D] mầu. Ngài tự [Am] hiến thân... 1078
1. Chúa mời gọi [F] con hãy đến [Gm] đây tham dự tiệc Nước [C7] Trời. [F] Chúa mời gọi... 1973
1. Có ai hiểu [B7] được ước mong của [Em] Chúa? [E7] Có ai hiểu [Am] được [D7] lòng Chúa... 1154
Bài hát cùng tác giả
1. [G] Chúa [D7] ơi, [Em] đưa [C] con về trời [G] gần bên Chúa [D] luôn [G] Xác [D7]... 2483
1. [G] Chúa [D7] sinh [Em] nên [C] muôn vạn loài, [G] lòng con kính [D] tin [G] Mắt [D7]... 1536
1. [E] Lo làm việc mau, đêm [A] đến [E] kia, làm việc hồi [B7] vừng đông [E] ửng [E]... 1250
1. [G] Chúa [D7] ơi, [Em] cho [C] con ở gần, [G] gần bên Chúa [D] hơn. [G] Dẫu [D7]... 622

Nhập bình luận