Ải trần gian

Sáng tác: Yên Lam | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1549

b [Am] #
x2

[Am] Ham lợi danh, cho ta lắm [F] ưu phiền
[G] Ham giàu sang, quên mất nhân [C] tâm
[Am] Ta gạt ai, mai sau kiếp [F] luân hồi
[G] Ta nợ ai, trả vào kiếp [Am] sau.

[Am] Ta sống làm chi, khi thế [G] gian không còn tình [C] yêu
[Dm] Ta sống làm chi, khi trần [G] gian đầy những điêu [C] ngoa
[Am] Sống kiếp lợi danh, quên yêu [G] thương trao nhau thù [C] hận
[Dm] Đến cuối đời ta, hai bàn tay [G] trắng về với đất [Am] trời

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận