Ánh mắt quê hương

Sáng tác: Hoàng Phương | Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | cobedanau | 8838

b [Dm] #
x2

Em tìm về chân [Dm] đê, chút hương thầm lá [Gm] cỏ
Cánh dìu bay chấm nhỏ, chỗ xa kia [Dm] gọi về
Rặng trâm bầu màu [F] xanh, tàn cây giong bóng [Dm] đỏ
Con kênh vài vạt [F] cỏ, như đọng vào [Dm] bát canh

Như [Dm] đọng vào tiếng võng, mỗi lần ngồi đong [Bb] đưa
Phía [C] chân trời xa [F] thẳm để chiều nay đôi [Dm] mắt
Về cánh đồng áo [A7] bay, còn đâu chiều nghiêng [Dm] tay
Thương ai mà bối [F] rối, sao [A7] nắng vàng ngưng [Dm] bay

[Dm] Để chiều nay ngọn lửa [Bb] âm thầm cháy trong [C] tim
Tiềng hò trên đồng [F] cạn hòa bỗng về đêm [Dm] đêm
[Bb] Trao mùa Xuân đôi [A7] cánh hỏi ai còn nơi [Gm] xa
Sao cánh cò đồng [F] mẹ [A7] chao nghiêng về phía [Dm] nhà


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận