Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng)

Sáng tác: Văn Dũng | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2644

b [C] #
x2

1. Em nghe tin [C] vui bên Đông Trường Sơn
Em nghe tin [Am] vui bên Tây Trường Sơn
Nghe sấm [C] dội cả non [Dm] ngàn
Nghe bão [G] nổi cả đôi [Dm] miền
Anh giải phóng [F] quân hôm nay ra đi

Mang lửa hờn [C] căm bao năm nấu [G] nung
Anh qua Tân Lâm chôn vùi Mỹ [C] nguỵ
Bão thép căm [Dm] hờn dội lửa Sa [Am] Mưu
Đồi Năm [G] Dương kèn vui chiến [C] thắng
Rền Khe [Am] Sanh quân ta reo [C] hò

2. Khe Sanh năm [C] xưa anh đã về đây
Non sông nơi [Am] nơi dâng lên niềm vui
Nghe pháo [C] nổ rền vang [Dm] trời
Bao bốt [G] đồn giặc tơi [Dm] bời
Anh giải phóng [F] ơi! quê hương vui sao

Trên đường Chín [C] anh ghi bao chiến [G] công
Trong muôn gian lao mưa bom bão [C] lửa
Anh bước trên [Dm] đầu thù xốc [Am] tới
Miền Nam [G] vui mùa hoa chiến [C] thắng
Tràn ngập quê [G] hương lời ca tưng [C] bừng


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận