Bàn tay mẹ

Sáng tác: Trần Đại & Hoàng Tú Nguyên | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 619

b [Am] #
x2

[Am] Nắm tay mẹ đến trường một buổi sớm mù [C] sương
[Dm] Ngày đầu con cắp [F] sách [G] sông nước tràn bên [C] đê
[Am] Nắm tay mẹ qua làng cuộc đời mẹ dở [C] dang
[Dm] Trai trẻ già chồng [Am] ghèo gió mây [G] ôi nón [Em] lá buồn che [Am] ngang

[Dm] Theo tay mẹ bôn ba
[Am] Giữa chợ đời nổi [Dm] trôi
[Am] Đầm đìa bao nước [F] mắt
[G] Thương con mẹ nào [C] than

[Dm] Theo tay mẹ sang sông
[Am] Nghiệt ngã đời bão [Dm] dông
[Am] Nước trăm về trăm [F] nẻo xốn xang
[G] Mà thuyền [Em] mẹ chỉ một [Am] dòng

[Am] Qua bao năm nhọc [F] nhằn khổ đau
[Em] Cầm tay mẹ nghẹn [Am] ngào
[Dm] Nơi xứ người tất [Am] bật gió sương
[G] Đường đời quá gian [C] lao

[Am] Chuông mõ chiều vọng [F] khua
[Em] Dắt tay mẹ lên [Am] chùa
[Dm] Mẹ lâm râm khấn [Am] vái
[G] Rồi mẹ [Em] khụy dưới phật [Am] đài

[Am] Vuốt tay mẹ lần này là vĩnh biệt từ [C] đây
[Dm] Mẹ về nơi chín [F] suối [G] con mắt lệ trào [C] tuôn
[Am] Nam mô a di đà [Dm] Nam mô a di [Am] đà
[Dm] Tay đã đành thôi [Am] nắm thôi níu [G] ôi nhớ [Em] mãi bàn [Am] tay

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận