Bánh trôi nước

Sáng tác: nhạc Hồ Hoài Anh, thơ Hồ Xuân Hương | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 6570

b [Gm] #
x2

Thân [Gm] em vừa trắng lại vừa [Bb] tròn [Cm][Gm]
Bảy nổi, ba chìm với nước [Bb] non [Cm][Gm]
Rắn [Eb] nát mặc [F] dầu tay kẻ [Gm] nặn
Mà [Cm] em vẫn [D7] giữ tấm lòng [Gm] son


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Tina 3 năm trước

Đánh điệu j ạ?

Nhập bình luận