A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Bé thật là ngoan

Sáng tác: Sông Trà | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 517

b [D] #
x2

[G] Em tập đếm từ một lên [D] năm
Em tập đếm từ [A] năm xuống [D] một
Một hai [G] ba bốn [A] năm
Năm bốn ba hai [D] một

[G] Em tập đếm từ một lên [D] năm
Em tập đếm từ [A] một lên [D] mười
Một hai [G] ba bốn [A] năm
Sáu bảy tám chín [D] mười






Nhập bình luận