Bên nhan Thánh Chúa

Sáng tác: nhạc Như Ngọc Hoa, thơ Nguyễn Văn Nhơn | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | hatchodoivui | 1214

b [Em] #
x2

1. Tình yêu [Em] Chúa tình yêu đi [G] trước
Dõi bóng [Em] Ngài con bước theo [B7] sau
Thương [Am] yêu giúp đỡ lẫn [F#7] nhau
Theo gương [Bm] Chúa gánh nỗi đau cho [G] đời

2. Trên bàn Thánh con nghe lời [Em] Chúa gọi
Mặc dù [B7] con tội lỗi muôn [G] vàn
Cúi [Em] đầu sám hối ăn [F#7] năn
Đứa con hoang [B7] đã thành tâm trở [Em] về

ĐK: Cha nhân [E] ái không hề chối [Bm] bỏ
Cho dù [F#m] con đã lỡ bạc [E] tình
Ngày [F#m] nao trên đỉnh yên [B7] bình
Bên nhan Thánh Chúa thỏa lòng con [E] mơ

3. [G] Chúa [Em] GiêSu Kitô yêu [G] mến
[Am] Con hân hoan [D7] chạy đến bên [G] Ngài
Thương [B7] con Chúa vác trên vai
Con xin ơn Chúa giúp đời tha [Em] nhân


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận