Bên nhan Thánh Chúa

Sáng tác: nhạc Như Ngọc Hoa, thơ Nguyễn Văn Nhơn | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | hatchodoivui | 3141

b [Em] #
x2

1. Tình yêu [Em] Chúa tình yêu đi [G] trước
Dõi bóng [Em] Ngài con bước theo [B7] sau
Thương [Am] yêu giúp đỡ lẫn [F#7] nhau
Theo gương [Bm] Chúa gánh nỗi đau cho [G] đời

2. Trên bàn Thánh con nghe lời [Em] Chúa gọi
Mặc dù [B7] con tội lỗi muôn [G] vàn
Cúi [Em] đầu sám hối ăn [F#7] năn
Đứa con hoang [B7] đã thành tâm trở [Em] về

ĐK: Cha nhân [E] ái không hề chối [Bm] bỏ
Cho dù [F#m] con đã lỡ bạc [E] tình
Ngày [F#m] nao trên đỉnh yên [B7] bình
Bên nhan Thánh Chúa thỏa lòng con [E] mơ

3. [G] Chúa [Em] GiêSu Kitô yêu [G] mến
[Am] Con hân hoan [D7] chạy đến bên [G] Ngài
Thương [B7] con Chúa vác trên vai
Con xin ơn Chúa giúp đời tha [Em] nhân


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Con vào thánh [Am] đường tham dự [C] lễ Ước muốn gặp [F] Chúa, Chúa trong [Am] tâm Từ... 2212
1. Đường đời chông [C] gai con xin Ngài ban ơn soi [Am] sáng Dẵn dắt đưa [C] đường cho... 2074
Khi khó [Em] khăn con cần Ngài Con tìm [E] về vầng đá [Am] chở che Khi khó [D] khăn... 3951
1. Vườn Cây [Am] Dầu lòng cô đơn run [C] rẫy Thiết tha [Am] nài xin khỏi chén đắng [E]... 5262
1. Lời Ngài dạy bảo tâm [Em] ghi khắc Được cả nhân [E7] gian chả ích [Am] gì Gọi hồn... 2133
Bài hát cùng tác giả
[Am] Hát đi em cho [Dm] nhạc thấm vào [Am] tim [Dm] Ôm mãi niềm vui thuở ban [Am] đầu... 7191
1. Ước [Am] gì ta được làm mây trắng Lững [Dm] thững bên [G7] trời theo ý [C] thơ Ước... 6795
1. Tôi vừa nếm [Em] thử thú đau thương [G] Như uống từng [Am] ly rượu có [B7] đường [Am]... 6613
1. Dòng sông [Am] buồn nước biếc vẫn len [Bm7] trôi Mặt trời [E7] chiều vẫn nở mãi đơn [Am]... 5459
1. Vườn Cây [Am] Dầu lòng cô đơn run [C] rẫy Thiết tha [Am] nài xin khỏi chén đắng [E]... 5262

Nhập bình luận