Cảm xúc tháng mười

Sáng tác: Nguyễn Thành | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | lieub | 3487

b [C] #
x2

Không thể [C] nói trời không trong [G] hơn.
Và mắt em [Dm] xanh khác ngày [G] thường.
Khi đoàn [Am] quân kéo về mùa thu [G] ấy.
Nhịp trống [Dm] rung ba mươi [G7] sáu phố [C] phường.

[Am] Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt.
Xốn [Dm] xang mẹ thầm gọi các con.
Anh chiến [G] sĩ mến thương nhìn [Am] mẹ.
Nghe niềm [Dm] vui ấm [G7] cả tâm [C] hồn.

[Am] Đêm, cái đêm rút qua gầm cầu.
[Dm] Anh, anh đã hẹn ngày mai trở [G] lại.
Sóng sông [Am] Hồng vỗ [Dm] bờ hát [G7] mãi.
Đỏ niềm [C] tin là khúc [F] khải hoàn [G7] ca.

(Để kết)
Không thể [C] nói trời không trong [G] hơn,
Và mắt em [Dm] xanh khác ngày [G] thường.
Khi đoàn [Am] quân kéo về mùa thu [G] ấy.
Nhịp trống [Dm] rung ba mươi [G7] sáu phố [C] phường.

Một sớm thu [Dm] trong đất thắm sao [G] vàng.
Năm cửa [Am] ô xòe năm cánh [F] rộng.
Đoàn quân [Dm] về nhấp nhô như [Am] sóng.
Những ngôi [G7] nhà dường muốn cao [C] thêm.
Tháng mười [F] ấy là khúc ca [Dm] xanh.
Khúc ca mở [G7] những chiến công [C] đầy…

Ôi Thăng [Dm] Long, Đông Đô, Hà [G] Nội!
Nghìn năm [G7] vẫn một trái tim [C] này…


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [A] Đường đi lên phía trước tôi nguyện [E7] theo Đảng trọn [A] đời. [E7] Kìa bao nhiêu mơ... 3165
Trập trùng đỉnh [G] cao mây bay biên giới, Tôi đang đứng [G] đây gìn [D7] giữ đất trời bao... 2145
Chiến sĩ Công [E7] an vì nước quên [Am] thân Vì dân quên [Am] mình, vì dân hy [C] sinh... 1451
Anh dắt em [C] vào cõi Bác xưa Đường xoài hoa [G] trắng nắng đu [F] đưa Có hồ nước... 1847
1. Tìm lại mái [F] chèo mẹ chèo ngày [Cm] xưa Tìm lại con [F] thuyền mẹ hát đò [Cm]... 1605
Bài hát cùng tác giả
1. Qua [C] miền Tây [Am] Bắc núi vút [C] ngàn trùng [Am] xa Suối [F] sâu đèo cao bao... 10246
Không thể [C] nói trời không trong [G] hơn. Và mắt em [Dm] xanh khác ngày [G] thường. Khi đoàn... 3487
1. [D] Hai đi lấy chồng xa em ơi em có buồn Hai [Am] không [G] Hai đi lấy chồng... 2218
Intro: [Am][G]-[Dm][F][E7][Am] 1. Tình yêu cho [Am] nhau nồng [Dm] say theo tháng [Am] ngày Người người tay đan [Dm]... 469

Nhập bình luận