Cho con thấy Chúa

Sáng tác: Hiền Hòa | Nhạc Thánh ca | Điệu: Blues | nguyensibaoha | 4177

b [Em] #
x2

1. Đời con như chiếc thuyền [Em] trôi
Lênh [D] đênh xuôi ngược dòng [G] đời
Sóng ba [Am] đào xô lấp bủa [Bm] vây
Giữa [C] dòng con chới với tả [B7] tơi

Sao con không thấy [Em] Chúa
Đưa bàn [D] tay đỡ nâng đời [G] con
[Am] Để mình con chèo [G] chống
Này thuyền [B7] con sắp tan giữa [Em] dòng

ĐK: [Em] Xin ban thêm niềm [Am] tin
Để con [Bm] thấy Chúa luôn đồng [Em] hành
[D] Cho con thêm sức [Bm] mạnh
Để con [D] thắng vượt ngàn gian [G] nan

[Em] Cho con qua khổ [Am] đau
Đường Thánh [Bm] giá giúp con tôi [Em] luyện
[D] Đức tin thêm vững [G] vàng
Tình yêu [B7] Chúa nồng nàn chứa [Em] chan.

2. Đời con bao nỗi lầm [Em] than
Lòng [D] đong vất vả tủi [G] sầu
Ngước [Am] nhìn lên Chúa từ [Bm] nhân
Khẩn [C] cầu xin Chúa rũ [B7] thương

Xin bên con Chúa [Em] hỡi
Khi đời [D] con đắng cay khổ [G] đau
[Am] Đừng để con qụy [G] ngã
Đừng để [B7] con nát tan cõi [Em] lòng.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận