Con cần Chúa

Sáng tác: Hiền Hòa | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 272

b [Em] #
x2

1. Con cần [Em] Chúa giữa đời sóng gió nổi [B7] trôi
Con cần Chúa khi đời bóng tối bủa [Em] vây
Con cần [Am] Chúa ánh [D] hồng soi lối đời [G] con
Ôi lạy [B7] Chúa xin là ánh sáng đời [Em] con [Am][B7][Em]

ĐK: Xin giúp sức cho [Am] con để [D] con đừng rời xa [G] Chúa
[Am] Xin nâng đỡ chở [C] che giúp [D] con hằng luôn trung [G] thành
[Em] Xin giúp sức [Am] cho con để [D] con trọn niềm yêu [G] mến
[C] Xin dẫn bước con [B7] đi về tới quê thiên [Em] đường

2. Con cần [Em] Chúa giữa đời gian khó lầm [B7] than
Bao ngày tháng dãi dầu mưa nắng sờn [Em] vai
Con cần [Am] Chúa như [D] ruộng khô cháy cần [G] mưa
Ôi lạy [B7] Chúa xin Ngài đững nỡ làm [Em] ngơ [Am][B7][Em]
Nhập bình luận