Cho tôi mượn trái tim

Sáng tác: nhạc Nguyễn Kế Khuyến, thơ Ngô Tịnh Yên | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 626

b [D] #
x2

Cho [D] tôi mượn [Bm] đỡ cái [G] vai
Mốt [A] mai xin trả lại [G] ngày bình [A] yên [A7]

Cho [D] tôi mượn [A] đỡ trái [G] tim
Mốt [Em] mai thề [A] trả lại [A7] đêm ngọt [D] ngào

Cho [Bm] tôi mượn [G] nốt môi [D] xinh
Ngày [Em] sau trả [A] lại ngàn [A7] hoa nắng [D] vàng

Cho [Dm] tôi mượn [F] đỡ tình [Dm] đầu
Rồi [C] đây trả [A] lại tình [A7] sau gấp [Dm] mười

Cho [D] tôi mượn [A] đỡ nụ [Bm] cười
Biết [Em] đâu hạnh [G] phúc trả [A7] lời gấp [D] đôi

Bằng [G] không cho [Bm] mượn thì [A] thôi
Đừng [Em] nên điều [G] tiếng mà [A7] tôi đau [D] lòng

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận