Chúa chăn nuôi tôi

Sáng tác: Lm. Duy Thiên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Slow | intrepid | 5962

b [Dm] #
x2

ĐK: Chúa chăn nuôi [Dm] tôi, tôi còn mà thiếu [F] gì
Chúa bảo vệ [Gm] tôi, lẽ [Bb] nào tôi [C] còn sợ [Dm] chi, [Am] còn sợ [Dm] ai.

1. [Dm] Người đã dẫn tôi đi, [Am7] trên đồng cỏ xanh [Dm] rì
Người đã [Gm] dẫn tôi về, [C] về bên dòng suối [D] mát
[Am] Tôi ăn uống thỏa [Dm] thuê
Thêm sức [Gm] cho hồn [Dm] tôi.

2. [Dm] Nẻo đường chính tôi theo, [Am7] cây gậy Chúa dẫn [Dm] đường
Dù vượt [Gm] suối qua đồi, [C] hoặc qua ngàn tăm [D] tối.
[Am] Tôi đâu có sợ [Dm] chi, vì Chúa [Gm] ở cùng [Dm] tôi.

ĐK: Chúa chăn nuôi [Dm] tôi, tôi còn mà thiếu [F] gì
Chúa bảo vệ [Gm] tôi, lẽ [Bb] nào tôi [C] còn sợ [Dm] chi, [Am] còn sợ [Dm] ai.

3. [Dm] Người dọn cỗ cho tôi, [Am7] ngay ở trước quân [Dm] thù
Người đã [Gm] xức trên đầu, [C] dầu thơm người lai [D] láng
[Am] Tôi vui sướng thảnh [Dm] thơi, khi Chúa [Gm] thương hồn [Dm] tôi.

4. [Dm] Trọn cuộc sống dương gian, [Am7] ân sủng Chúa tuôn [Dm] tràn
Người là [Gm] Chúa nhân từ, [C] hằng thương người công [D] chính
[Am] Tôi vui sướng thảnh [Dm] thơi, êm ấm [Gm] thay nhà [Dm] Người.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận