Tình Chúa cao vời

Sáng tác: Lm. Duy Thiên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Slow Ballad | kynguyen65 | 36047

b [Dm] #
x2

Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào
Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi
Ôi tình yêu thương Chúa cao [F] vời tình [Gm] yêu thương Chúa muôn [Dm] đời
Người [F] yêu con từ ngàn [Dm] xưa từ khi chưa có đồi [F] non
Từ khi chưa có trời [Bb] cao chưa có [C] vầng trăng với ngàn [F] sao
Gọi [Dm] con giữa muôn muôn [Am] người tìm [C] con giữa nơi bùn [Dm] nhơ

Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào
Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi
Ôi vì thương con Chúa quên [F] mình vì [Gm] yêu nên hiến thân [Dm] mình
Gọi [F] con nên bạn tình [Dm] Cha dù bao sóng gió hiểm [F] nguy
Dìu con đi giữa trần [Bb] gian ơn Chúa [C] ngày đêm ấp ủ [F] con
Vì [Dm] con Chúa quên thân [Am] mình đời [C] con dám mơ gì [Dm] hơn

Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào
Để cho cân xứng Chúa [F] ơi để [Am] cho cân xứng Chúa [Dm] ơi
Con thành tâm dâng hiến trọn [F] đời thành [Gm] tâm dâng hiến xác [Dm] hồn
Để [F] nên tông đồ của [Dm] Cha Và nên nhân chứng của [F] Cha
Truyền rao chân lý của [Bb] Cha gieo rắc [C] lời Cha khắp gần [F] xa
Rồi [Dm] con sẽ đi khắp [Am] miền làm [C] nhân chứng cho tình [Dm] yêu


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Lạy [Em] Ngài nơi vực [E7] thẳm con [Am] kêu khấn đến [Em] Ngài Giờ [C] này ôi buồn... 5706
1. [Am] Từ vực sâu tôi [C] tăm Con kêu [F] cầu Người thương trông [E7] đến Chúa [Am] ơi... 9858
1. [G] Xin cho con quên [Am] đi bao nhiêu gian [D7] truân ngày buồn đưa [G] tới Xin cho... 7241
Chúa dắt dìu [D] con, đi [Bm] trên là trên đường [D] đời Chúa đỡ nâng [Bm] con, đỡ [D]... 6230
1/ Chúa hãy cho [Am] con con tim của [Dm] Chúa [E7] Để biết yêu thương anh em thật [Am]... 6558
Bài hát cùng tác giả
Tình yêu [Dm] Chúa cao vời biết [F] bao làm sao [Am] biết đáp đền thế [Dm] nào Để cho... 36047
1. Thời gian qua [F] mau mà còn [Dm] đây bao nỗi u [Am] buồn [D7] Cuộc đời hôm [Gm]... 14175
ĐK: Chúa chăn nuôi [Dm] tôi, tôi còn mà thiếu [F] gì Chúa bảo vệ [Gm] tôi, lẽ [Bb] nào... 9289
Intro: [Em][Bm][Am][B7][Em] x 2 1. Tình yêu Thiên [Em] Chúa êm [E7] đềm như bãi [Am] cỏ xanh Tình yêu... 7442
Chúa dắt dìu [D] con, đi [Bm] trên là trên đường [D] đời Chúa đỡ nâng [Bm] con, đỡ [D]... 6230

Nhập bình luận