Cô gái Việt

Sáng tác: Minh Châu | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 755

b [Dm] #
x2

Em [Dm] là cô gái việt [F] nam
Em [G] là cô gái việt [Dm] nam
[F][Bb][C][Dm]-[F][Bb][C][F]

[F] Từ ngày còn [Bb] thơ trong mái gia [Dm] đình
Như [C] một nụ hoa kiết [F] tinh với trái [Bb] tim thiết [C] tha ân [Dm] tình
Ngày [Bb] qua thành [C] cô thiếu [F] nữ
Phơi [Am] phơi tình [F] yêu em ước [Bb] mơ người [F] trai đến với ân [Dm] tình
Rồi cùng [Bb] nhau xây đắp gia [Dm] đình
Nào [G] ngờ trời đất nổi [C] con gió [F] bụi cuốn đi bình [Bb] yên
Khách [C] má [Dm] hồng phải nhiều [Bb] phen ra chốn trận [Dm] tiền
Phận liễu [Am] đào liều thân [Bb] cho non nước Kinh [Dm] tuyền

Em [C] là cô [Bb] gái việt [F] nam
Có [Am] khi lo việc [F] nước vốn [Am] khi lo việc [Dm] nhà
Đến khi chàng [Gm] ra nơi trận [C] tiền
Chờ người bồng con em [F] đứng mỏi [Dm] mòn
Ngày [C] dài đợi mong hoá [F] đá vẫn sắc son
Khi [Gm] chàng ra [Bb] chốn mưu [F] sinh góp [Am] công lo việc [F] nước
Có [Am] em lo việc [Dm] nhà chiến chinh vừa [Gm] sang thanh bình [C] về
Bóng [F] người trên [Am] vách reo nỗi oan [F] thiên
Trầm [C] mình lòng sông sẽ [Am] chứng cho kiếp chuân [F] chuyên

Thương [C] cho cô gái việt [Gm] Nam [F] như đoá [Gm] hoa công dung ngôn [C] hạnh
Ố [Em] tang ố tang tình [Am] tang hồn ngang đoạn [G] đày bước [F] đi ngàn [G] đời
[C] Quê thanh bình để [Am] mở mang nước [Em] non
Khắp [C] nơi khi lòng [Am] son [F] hạt mưa thấm [Dm] đất
Hạt [G] buồn hạt còn chơi [C] vơi

Ngậm [C] ngùi như hạt mưa [F] xa
Hạt rơi rớt trên quê [Dm] nhà rớt ra cánh [C] đồng
Hạt [Dm] rơi xuống trong thinh [C] lặng
[G] Ôi hạt chờ thương [Am] yêu hạt [G] mơ ước ân [Em] tình
Dẫu ngăt [C] nghèo hạt rơi giữa thói [F] đời [G] nghìn trùng [Am] khơi
[C] Từ ngàn [Dm] xưa nàng [Am] lên núi [Dm] cao
Thành mẫu đượm [F] ngàn trông về muôn [C] hướng
[Am] Như trăng sáng soi [Dm] muôn rừng sâu [F] gội nguồn [G] khơi lúa [Am] màu
[C] Ngàn đời [G] sau trời [C] cao vẫn xanh [F] lòng mẹ [Dm] lưu truyền tình [C] anh
[Am] Ôi non nước ghi ơn mẹ Việt [C] Nam [F] mẹ việt [C] nam vĩnh [Am] hằng


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận