Có một niềm tin yêu

Sáng tác: Đức Trịnh & Văn Dung | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2012

b [Am] #
x2

Một [C] sắc nắng mùa [F] xuân len [C] lén từ đông giá
Một câu hát tình [F] yêu vang [C] lên từ gian [G] khó
Của [F] những ngày tối [C] tăm từ tháng [Dm] năm như vậy
Để [C] bài hát hôm nay và bài [G] hát mai sau còn [Em] mãi

[Am] Ngân nga trong không gian
Lay động tâm [Dm] hồn cho muôn đời sau
Cho đất [G] trời ngàn đời tươi xanh
Cho muôn sắc [C] hoa say trong lòng ta
Tô [Am] thắm sắc một [Dm] ngọn cờ
Tung [G] bay cao vượt [C] ngàn trùng
[G] Đảng ta [Dm] đó cùng muôn [G] sóng xô

Mãi [F] cho ta một niềm tin
Thắp [Dm] cho ta một tình yêu
Sáng [G] lên muôn một [Am] niềm tin
Mãi [G] thiết tha một [C] tình yêu


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận