Con đường xưa em đi

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Boléro | kynguyen65 | 7204

b [Am ] #
x2

1. Con đường xưa em [Am] đi, nhiều năm đã đi [Dm] rồi, bỗng chiều nay cấm [Am] đi?
Biết rằng không cho [Dm] đi, khách qua đường cứ [C] đi, sợ gì không dám [E7] đi!

Những đường không cho [Am] đi, người ta vẫn đi [Dm] hoài, cấm càng thêm khoái [Am] đi!
Có đường không cho [Dm] đi, cấm đi người vẫn [E7] đi, hỏi tại sao cấm [Am] đi??? [Dm][Am]

2. Những bài ca em [Am] ca, người ta đã ca [Dm] rồi, thế mà nay cấm [Am] ca?
Biết rằng không cho [Dm] ca, khách qua đường xúi [C] ca, sợ gì không dám [E7] ca!

Những bài không cho [Am] ca, người ta vẫn ca [Dm] hoài, cấm càng thêm khoái [Am] ca
Có bài không cho [Dm] ca, cấm ca người cứ [E7] ca, hỏi tại sao cấm [Am] ca??? [Dm][Am]

3. Xỉn thường đi bia [Am] ôm, nhiều năm đã ôm [Dm] rồi, bỗng vợ nay cấm [Am] ôm?
Biết rằng không cho [Dm] ôm, khách qua đường rủ [C] ôm, sợ gì không dám [E7] ôm!

Tuy vợ không cho [Am] ôm, mà anh vẫn ôm [Dm] liều, cấm càng thêm khoái [Am] ôm!
Dẵu là không cho [Am] ôm, cấm ôm ghiền cứ [E7] ôm, hỏi tại sao cấm [Am] ôm! [Dm][Am]


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Đừng đi ra ngoài [Am] phố, để tránh những lây [Dm] lan Đừng đi ra ngoài [F] phố để... 4546
Vòng hợp âm: [C] [G] [Am] [F] [C] Anh thanh niên năm [G] nay bê tha hơn vì có [Am]... 2331
[G] Mùa hè về là lại [D] đi tắm sông [Em] Chiều nào cũng một [Bm] lũ rất đông [C]... 3955
[C] Hôm nay tôi nghe bao lời bình luận chê bai [F] Xung quanh ai ai cũng bảo mình gầy... 2128
[Am] Em đang học gì ? [G] Ai đã làm gì ? [F] Mà trông em như thiếu [E] oxi... 5534
Bài hát cùng tác giả
Ai trên đời chẳng uống [Dm] ruợu mà uống rượu là phải [Am] say Rượu mà [C] uống không [Dm]... 83657
I. Thành phố buồn ----- 1. Cuộc sống [Am] này quá bon [C] chen Con thấy [E7] mình lạc lõng... 62751
1. Ba [C] em là phi công, đàn em của ông [Am] Kỳ, là đồng minh của [F] Mỹ Ai... 49869
* Em sang ngang [Am] rồi đi lấy thằng chủ tịch xã Em yêu cán bộ em nào nghĩ đến... 47440
1. Ngày [A] qua nằm dưới [D] ca con nhớ nhà mẹ [A] ơi Đời con giờ [C#m] mang bản... 44800

Nhập bình luận