Con đường xưa em đi

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Boléro | kynguyen65 | 15100

b [Am ] #
x2

1. Con đường xưa em [Am] đi, nhiều năm đã đi [Dm] rồi, bỗng chiều nay cấm [Am] đi?
Biết rằng không cho [Dm] đi, khách qua đường cứ [C] đi, sợ gì không dám [E7] đi!

Những đường không cho [Am] đi, người ta vẫn đi [Dm] hoài, cấm càng thêm khoái [Am] đi!
Có đường không cho [Dm] đi, cấm đi người vẫn [E7] đi, hỏi tại sao cấm [Am] đi??? [Dm][Am]

2. Những bài ca em [Am] ca, người ta đã ca [Dm] rồi, thế mà nay cấm [Am] ca?
Biết rằng không cho [Dm] ca, khách qua đường xúi [C] ca, sợ gì không dám [E7] ca!

Những bài không cho [Am] ca, người ta vẫn ca [Dm] hoài, cấm càng thêm khoái [Am] ca
Có bài không cho [Dm] ca, cấm ca người cứ [E7] ca, hỏi tại sao cấm [Am] ca??? [Dm][Am]

3. Xỉn thường đi bia [Am] ôm, nhiều năm đã ôm [Dm] rồi, bỗng vợ nay cấm [Am] ôm?
Biết rằng không cho [Dm] ôm, khách qua đường rủ [C] ôm, sợ gì không dám [E7] ôm!

Tuy vợ không cho [Am] ôm, mà anh vẫn ôm [Dm] liều, cấm càng thêm khoái [Am] ôm!
Dẵu là không cho [Am] ôm, cấm ôm ghiền cứ [E7] ôm, hỏi tại sao cấm [Am] ôm! [Dm][Am]


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [Dm][F]-[G][C]-[A][Dm]-[F][G]-[C][A]-[Dm] 1. Khi cơ [Dm] hàn hỏi có ai đây, ngồi sẻ [Gm] chia cay đắng cuộc [Dm] đời... 3269
1. Phải [Em] có những lúc gian nan mới chợt [Bm] hiểu ra Ai [C] tốt ai luôn bên [D]... 2003
Intro: [Dm][Gm]-[Am][Gm]-[Bb][C]-[Bb][Am][Dm] [Dm][Gm]-[Am][Gm]-[Bb][C]-[Am][Dm] 1. [Dm] Sống vấp ngã cho ta hiểu [Am] rằng Ngã ở [Bb] đâu thì ta phải... 4452
1. Đừng đi ra ngoài [Am] phố, để tránh những lây [Dm] lan Đừng đi ra ngoài [F] phố để... 9944
Intro: [Am][D][Em][E7]-[Am][Dm][E7][Am] Hò.....ơ......ơ sanh con đâu có sanh lòng Sanh ra chứng bệnh ...hò....ơ...ơ... Sanh ra chứng bệnh đau lòng... 2050
Bài hát cùng tác giả
Ai trên đời chẳng uống [Dm] ruợu mà uống rượu là phải [Am] say Rượu mà [C] uống không [Dm]... 93304
I. Thành phố buồn ----- 1. Cuộc sống [Am] này quá bon [C] chen Con thấy [E7] mình lạc lõng... 66278
1. Ba [C] em là phi công, đàn em của ông [Am] Kỳ, là đồng minh của [F] Mỹ Ai... 58175
* Em sang ngang [Am] rồi đi lấy thằng chủ tịch xã Em yêu cán bộ em nào nghĩ đến... 50424
1. Ngày [A] qua nằm dưới [D] ca con nhớ nhà mẹ [A] ơi Đời con giờ [C#m] mang bản... 47923

Nhập bình luận