Dâng lễ vật

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 1387

b [Dm] #
x2

ĐK: Rượu nho bánh [Dm] miến con dâng [Gm] về dâng về Chúa từ [A7] nhân.
[Dm] Nguyện xin Thiên [Bb] Chúa ban dư tràn dư [A7] tràn những hồng [Dm] ân.

1. Con xin dâng [Dm] lên tình yêu thiết [C7] tha cùng muôn tiếng [F] ca.
[Bb] Ghi trong tâm [Asus4] tư ngàn muôn ước [A7] mơ cùng năm tháng [Dm] qua.

2. Con xin dâng [Dm] lên này thân xác [C7] con nhiều khi yếu [F] đau.
[Bb] Xin thương ban [Asus4] ơn để năm tháng [A7] sau được thêm sức [Dm] hơn.

3. Con xin dâng [Dm] lên niềm tin sắt [C7] son vượt qua khó [F] nguy.
[Bb] Khi con an [Asus4] vui hoặc khi đắng [A7] cay được yêu Chúa [Dm] thôi.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Chúa biết thân [C] con mọn hèn mỏng manh yếu [Fm] đuối [Bb] vương vấn bao bụi [Eb] trần,... 1282
1. Cho [G] con một điều răn [Em] mới yêu [Am] thương luật Chúa muôn [D] đời. Cho [G] con... 1289
Lời Việt: [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của lòng [D] con. [Bm] Đừng để [A] cho để... 1158
1. Đền [Am] vàng vang điệu nhạc [G] cung tiến Con [E7] đến tiến dâng tình [Am] yêu Tiến [D]... 1657
1. [Am] Nếu trong cuộc [Dm] đời con bỏ [Am] Ngài thì lạy [C] Chúa! con biết theo [Am] ai?... 1156
Bài hát cùng tác giả
1.[Am] Con vẫn trông cậy [C] Chúa lòng con [A7] tin tưởng nơi [Dm] Ngài [G] Con hy vọng vào... 39037
1. [Am] Xin cho con biết lắng [G] nghe lời [F] Ngài gọi con trong đêm [E7] tối [Am] Xin... 36863
1. Con tưởng [A7] rằng con vững [Dm] tin Tin vào [F] Chúa là [Gm] Cha nhân [A] hiền Khi... 22229
1. Một [Am] đời lần trong đêm [C] tối Tình [F] yêu con nay như hao [Dm] mòn Một [E7]... 20282
1. Noel [G] về, Noel [Em] về. nhạc yêu [Bm] thương vang réo rắt trời [D7] mơ Noel [Am] về,... 14742

Nhập bình luận