Dâng Mẹ đời con

Sáng tác: Chân Trần | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1164

b [Am] #
x2

1. Đường trần thương [Am] đau bao dãi [G] dầu nguyện dâng lên [C] Mẹ [E7]
Nỗi niềm gian [Dm] nan xin Mẹ [G] thương chia sớt ủi [C] an [E7]
Vượt qua phong [G] trần xin Mẹ [F] thương lau bớt tủi [E7] sầu [Am]
Để con hân [Dm] hoan luôn mừng [E7] vui có Mẹ chia [Am] san.

ĐK:
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con nguyện dâng lên [Am] Mẹ
Ngàn hoa xinh [F] tươi tình [Dm] yêu khoe sắc không [E7] tàn
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con như hoa trên [Am] ngàn [Dm]
Nguyện dâng lên [C] Mẹ lòng [E7] thành kính mẹ thương [Am] ban.

2. Mẹ đẹp xinh [Am] tươi nhất đức [G] Mẹ tỏa lan gian [C] trần [E7]
Mẹ là trăng [Dm] sao khi về [G] đêm con ngắm trời [C] cao [E7]
Nguyện khấn xin [G] Mẹ thương đoàn [F] con dưới thế kêu [E7] cầu [Am]
Vì Mẹ hằng [Dm] nghe con nài [E7] van khi gặp gian [Am] nan.

ĐK:
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con nguyện dâng lên [Am] Mẹ
Ngàn hoa xinh [F] tươi tình [Dm] yêu khoe sắc không [E7] tàn
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con như hoa trên [Am] ngàn [Dm]
Nguyện dâng lên [C] Mẹ lòng [E7] thành kính mẹ thương [Am] ban.

3. Đường đời mai [Am] sau dẫu xuôi [G] ngược ngược xuôi muôn [C] nẻo [E7]
Mẹ hằng cùng [Dm] con vai kề [G] vai sánh bước cười [C] vui [E7]
Đời con có [G] mẹ luôn chở [F] che thoát những hiểm [E7] nghèo [Am]
Để rồi mai [Dm] sau vui mừng [E7] vui có mẹ ủi [Am] an.

1. Đường trần thương [Am] đau bao dãi [G] dầu nguyện dâng lên [C] Mẹ [E7]
Nỗi niềm gian [Dm] nan xin Mẹ [G] thương chia sớt ủi [C] an [E7]
Vượt qua phong [G] trần xin Mẹ [F] thương lau bớt tủi [E7] sầu [Am]
Để con hân [Dm] hoan luôn mừng [E7] vui có Mẹ chia [Am] san.

ĐK:
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con nguyện dâng lên [Am] Mẹ
Ngàn hoa xinh [F] tươi tình [Dm] yêu khoe sắc không [E7] tàn
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con như hoa trên [Am] ngàn [Dm]
Nguyện dâng lên [C] Mẹ lòng [E7] thành kính mẹ thương [Am] ban.

2. Mẹ đẹp xinh [Am] tươi nhất đức [G] Mẹ tỏa lan gian [C] trần [E7]
Mẹ là trăng [Dm] sao khi về [G] đêm con ngắm trời [C] cao [E7]
Nguyện khấn xin [G] Mẹ thương đoàn [F] con dưới thế kêu [E7] cầu [Am]
Vì Mẹ hằng [Dm] nghe con nài [E7] van khi gặp gian [Am] nan.

ĐK:
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con nguyện dâng lên [Am] Mẹ
Ngàn hoa xinh [F] tươi tình [Dm] yêu khoe sắc không [E7] tàn
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con như hoa trên [Am] ngàn [Dm]
Nguyện dâng lên [C] Mẹ lòng [E7] thành kính mẹ thương [Am] ban.

3. Đường đời mai [Am] sau dẫu xuôi [G] ngược ngược xuôi muôn [C] nẻo [E7]
Mẹ hằng cùng [Dm] con vai kề [G] vai sánh bước cười [C] vui [E7]
Đời con có [G] mẹ luôn chở [F] che thoát những hiểm [E7] nghèo [Am]
Để rồi mai [Dm] sau vui mừng [E7] vui có mẹ ủi [Am] an.

ĐK:
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con nguyện dâng lên [Am] Mẹ
Ngàn hoa xinh [F] tươi tình [Dm] yêu khoe sắc không [E7] tàn
Mẹ [Am] Maria đời [Dm] con như hoa trên [Am] ngàn [Dm]
Nguyện dâng lên [C] Mẹ lòng [E7] thành kính mẹ thương [Am] ban.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [Am] Chúa là con [F] đường cho con tiến [C] lên Là ánh [Am] hồng xua tan bóng [G]... 2020
Chút nghĩa [G] tình góp nhặt gửi miền [D] Trung Mùa lũ [C] đến đau lòng từng số [Am] phận... 1521
1. Này con yêu [Am] dấu! Bóng con giờ đâu? Con lạc phương nào, bao ngày sương [E7] gió? Lòng... 1207
Yêu em khi [C] nào sao anh không [G] biết Yêu em khi nào sao anh không [C] hay Từ... 1189
1. [Am] Phận con thơ nhỏ [C] nhoi như hạt [F] cát giữa nơi sa [Dm] mạc [G7] Cuộc đời... 1389
Bài hát cùng tác giả
1. Đường trần thương [Am] đau bao dãi [G] dầu nguyện dâng lên [C] Mẹ [E7] Nỗi niềm gian [Dm]... 1164
1. [Am] Nhìn cuộc sống trần [G] gian [F] tội lỗi [G] đang ngập [Am] tràn [G] Ngàn vạn con... 698

Nhập bình luận