Đêm xuất gia

Sáng tác: Minh Kim | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 150

b [Am] #
x2

[Am] Ngài ra đi, [E7] Vì chúng [Am] sanh
[E7] Ra đi từ ly vợ [F] hiền con yêu [E7] dấu
[Dm] Ra đi biệt [Am] cách ngai [E7] vàng cùng bóng [Am] cha.

[Am] Ngài ra đi trong bóng [E7] đêm muôn người triền [Am] miên
[Dm] Vợ con yêu đang đắm [E7] say hoa nguyệt êm [Am] đềm
Ngần ngại chi nhân thế [G] bao mê lầm sầu [F] đau
[Dm] Nhịp câu [E7] vang ngài đã đi theo hướng Đạo [Am] mầu.

[Am] Ngài ra đi, [E7] một đêm [Am] thâu
[E7] Ra đi nguyện đem cho [F] đời bao vui [E7] sướng
[Dm] Ra đi giải [Am] thoát luân [E7] hồi cho chúng [Am] sanh.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận