Em đến chùa

Sáng tác: Dương Thiện Hiền | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 222

b [C] #
x2

1. Một [C] hôm một [F] hôm mồng một đến [Em] chùa
Em [Am] đi đi với [Em] mẹ dâng [C] vài hoa [G] sen
Đến [Dm] chùa đến [G] chùa dâng cả hồn [C] em
Lên [F] trên trên Đức [Em] Phật lòng [G] em kính [C] thành.

2. Trầm [C] hương trầm [F] hương ngào ngạt lan [Em] tràn
Thành [Am] tâm tâm em [Em] niệm mơ [C] màng Bổn [G] Sư
Dấu [Dm] từ dấu [G] từ in hiện khoan [C] thư
Em [F] mơ mơ Đức [Em] Phật dường [G] như mỉm [C] cười.

3. Nhịp [C] kinh nhịp [F] kinh vang dậy trong [Em] lòng
Hoà [Am] theo theo tiếng [Em] mõ chuông [C] đồng vang [G] đưa
Mối [Dm] tình mối [G] tình mến cảm cha [C] xưa
Luôn [F] ghi ghi bên [Em] dạ tuổi [G] thơ tâm [C] thành.

4. Cầu [C] xin cầu [F] xin Phật Tổ ban [Em] lành
Từ [Am] Bi Bi gia [Em] hộ con [C] thành trẻ [G] ngoan
Từ [Dm] rày từ [G] rày con bỏ chơi [C] hoang
Và [F] siêng năng tu [Em] học, nguyện [G] chăm học [C] hành.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận