Dòng suối trăm năm

Sáng tác: nhạc Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê - năm: 1993 | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2116

b [Am] #
x2

Chẻ đôi sông núi đêm bưng [Am] mặt
[Fmaj7] Mưa quấn khăn [Am] vào sầu ấu [Dm] thơ
[Bdim7] Chẻ đôi thân [Dm] thế mù tăm [G] tích
[E7] Ta nghĩa trang nào chôn cất [F7] nhau [Dm]

[Esus4] Chẻ đôi tâm thức canh mương [Am] cạn
[Fmaj7] Hương tóc tuy [Am] tâm vai thất [Dm] tung
[Bdim7] Tưởng ai oan [Dm] khuất vừa quay [G} gót
[E] Xương thịt đời [Dm] sau máu rất [Am] buồn [Dm][Am]

[G] Biển [C] chưa chôn [Am] kín mầm ung [C] độc
[Fmaj7] Núi đã chia [E] triền [Dm] dựng vách [Esus4] ngăn [E]
Rừng [Dm] thu quen trái khổ bi [G] lụy
[C] Rơi thấu đời [Bdim7] sau [E] lọn tóc [Am] người [Dm][Am]

[Am] Chẻ đôi con [Esus4] gió cây ly [Am] biệt
[Fmaj7] Tim chân thương [Am] cùng mỗi tháng [Dm] năm
[Bdim] Phạt ngang ký [Dm] ức rừng thao [G] thiết
[C] Dòng suối trăm [E7] năm bỗng mất [Am] nguồn [Dm[Am]


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận